Kim jest sprzedający

Administratorem strony kamimade.pl i sprzedawcą w sklepie KAMI MADE jest Kamila Bochniak. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8862802629, REGON: 520694537.

Jakie dane osobiste zbiera sprzedający i dlaczego je zbiera

Zamówienia

Kiedy odwiedzający witrynę chce złożyć zamówienie, podaje dane widoczne w formularzu zamówienia. Dane te są wykorzystywane jedynie w celach realizacji zamówienia i nie są nikomu udostępniane.

Składając zamówienie, Kupujący musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane sprzedawcy w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach Kupujący nie ma możliwości sprostowania tych danych po zrealizowaniu zamówienia. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednak domagać się usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

Reklamacje i odstąpienia od umowy

Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje sprzedawcy dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane sprzedawcy w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Kupujący nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednak domagać się usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

Formularze kontaktowe

Odwiedzający stronę kamimade.pl chcąc skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazuje sprzedawcy swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane te nie są nikomu udostępniane, a ich gromadzenie i przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z odwiedzającym witrynę. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda odwiedzającego stronę kamimade.pl wynikająca z zainicjowania kontaktu ze sprzedającym. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W celu ochrony przed niechcianymi wiadomościami (spam) strona sklepu KAMI MADE wykorzystuje technologię reCAPTCHA.

Ciasteczka

Sklep KAMI MADE wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony kamimade.pl, w szczególności obsługi procesu składania zamówienia.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym odwiedzającego witrynę (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sprzedającego (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez witrynę sprzedającego cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Cookies stosowane przez podmioty trzecie podlegają ich własnej polityce prywatności.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na witrynie sklepu KAMI MADE mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o odwiedzającym stronę sklepu KAMI MADE, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje odwiedzającego z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji odwiedzającego z osadzonym materiałem jeśli posiada konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim sprzedający dzieli się danymi i gdzie je przesyła

Sklep KAMI MADE umożliwia opłacenie należności m.in za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal. W przypadku wybrania tej metody płatności zostaje udostępniony podmiotowi trzeciemu adres mailowy Kupującego – w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Na stronie kamimade.pl sprzedawca wykorzystuje oprogramowanie do sprawdzania aktywności użytkowników witryny. Wszystkie dane są gromadzone lokalnie na serwerze w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację osoby odwiedzającej i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Jakie ma prawa do swoich danych użytkownik witryny

Jeśli odwiedzający witrynę złożył zamówienie w sklepie może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem swoich danych osobistych będących w posiadaniu sprzedawcy, w tym całość tych dostarczonych przez siebie. Może również zażądać usunięcia przez sprzedającego całości swoich danych osobistych. Nie dotyczy to żadnych danych, które sprzedający jest zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe sprzedawcy

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili użytkownik witryny kamimade.pl możesz skontaktować się ze sprzedawcą korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub drogą mailową, tj. pisząc wiadomość na adres kamimadewarsztaty@gmail.com.

Informacje dodatkowe

Administrator sklepu KAMI MADE zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki prywatności na stronie kamimade.pl.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 13.12.2021 r. i jest dostępna pod adresem kamimade.pl w zakładce o tej samej nazwie.